Så här stänger du av Hitta min iPhone på din iPhone

Öppna Inställningar.

  1. Tryck på [ditt namn] > Hitta.
  2. Klicka på Hitta min iPhone och tryck sedan för att stänga av den.*
  3. Ange ditt Apple-ID-lösenord. 
  4. Tryck på Stäng av.

Om du inte längre har tillgång till din iPhone kan du ta bort en enhet från Hitta min iPhone på iCloud.com

Steg 1.

Steg 2.

Steg 3.

Steg 4.