Allmänna Villkor

Alla priser är angivna inklusive moms. De priser som är angivna i prislistan gäller vid prislistans publicering och är skrivna med reservation för tryckfel, tekniska fel, valutaförändringar, skatter eller prishöjningar från leverantörer. Om valutor och/eller inköpspriserna förändras med mer än 5% mellan beställningsdatum och leveransdatum förbehåller sig MobilCare Nordic AB / 559418-0431 rätten till prisförändringar i motsvarande storlek.

Personuppgifter

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.
Enligt GDPR (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig. Om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta gärna vår kundservice så hjälper vi dig.

Garanti

Vi har 6 månaders garanti på utbytt del, inte på hela produkten.
På reparationer av fuktskador eller fuktskadade enheter lämnas ingen garanti.
På lödningsarbete lämnas 90 dagars funktionsgaranti på det felet som är åtgärdat. Detta gäller alla olika modeller och märken som vi reparerar.
Vi utför reparationer på Apple och Samsung. Om du har en ovanlig modell eller ett ovanligt problem eller bara känner dig osäker på om vi kan hjälpa dig så är du välkommen att ringa eller mejla oss.

Reklamation

Om du har fått en defekt eller felexpedierad vara ber vi dig att omgående kontakta vår kundservice.
Beskriv felet så utförligt som möjligt. Om vi inte kan lösa problemet får du naturligtvis reklamera produkten för att få en ny.
Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Enligt svensk distanshandel har du som kund rätt att returnerad din produkt inom 14 dagar från det att du mottagit din produkt. För att detta ska gälla så måste varan vara i oskadad, oanvänd och i originalförpackning. Köparen står för kostnaderna som uppstår vid returfrakt.

Betalningsvillkor

I butik sker betalning endast med kort alternativt kan betalning ske mot postförskott eller faktura, om eventuell kredit inte betalas inom angiven tid debiteras en dröjsmålsränta med 2 % / månad.
Betalningsmetoder och betalningsvillkor tillhandahålls och regleras av Klarna Bank AB Org: 556737-0431.

Användarvillkoren för Klarna Checkout återfinns här. Klarna Checkout är registrerat som betalningsinstitut hos Finansinspektionen enligt vad som stipuleras i Lag (2010:751) om betaltjänster.

Efter betalningsmetod har valts och alla nödvändiga steg i betalningsprocessen genomgåtts kommer betalningen vidarebehandlas i vår tjänsteleverantörs interna datorsystem. Betalningen registreras som färdig så fort Köparen, efter genomförd betalningsprocess skickas tillbaka till MobilCare’s webbutik. Betalningen överförs till ett bankkonto som förvaltas av Klarna Checkout, varpå den i ett andra steg överförs säkert och snabbt till MobilCare.

Sms-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.
Reparation via post och användandet av CareBox
Hos MobilCare kan du genom vår tjänst, skicka smidigt och enkelt in din enhet för reparation genom sändning via post. Följande villkoren måste uppfyllas av kund innan beställning av inskickning för reparation av enhet kan beställas och genomföras.
Villkor för reparation via post gäller mellan MobilCare och kund som är köparen. Senast uppdaterat 2023-03-15

Vid bokningsprocessen

Priserna varierar och dyker upp i samband med kundens val vid beställning av CareBoxen, och totala kostnaden är helt beroende av vilken form av reparation eller reparationer som kunden väljer samt vilken fraktmetod denne vill använda.

Betalningen sker alltid efter reparationen, och slutförs genom följande val av alternativ:
Postförskott – En PostNord tjänst, vilket innebär att kunden kan endast mottaga sitt paket från MobilCare hos ombud, efter kunden har betalat beloppet för den skickade varan.
Klarna – välj mellan olika betalningsalternativ.

Frakt

Vi erbjuder två fraktalternativ:

Fri frakt

Vi erbjuder kostnadsfri frakt vid standard sändningar av olika enheter och är helt oberoende av märke eller modell. Detta val förekommer både med brev och paket.
Brev är ej spårbart och postas via Postlåda till mottagarens brevlåda.
Lätt paket är spårbar försändelse direkt till ett ombud eller mottagarens brevlåda, och har ej krav på kvittering vid utlämning.

Rekommenderat (Rek)

Vid val av rekommenderat (REK) paket/brev är det en engångskostnad på 199 kr.
Försändelsen lämnas bara ut mot uppvisande legitimation och kvittens.
Spårbart
Vid skada eller förlust ersätter PostNord med max 10 000 kr, och ersättningen beräknas på innehållets marknadsvärde. Om marknadsvärdet överstiger respektive maxbelopp utgår ingen ersättning alls vid skada eller förlust.

Carebox

Efter en lyckad bokning/beställning av reparationstjänst för inskickning, förser vi kunden med en fraktsedel och en CareBox som ska användas för att skicka in deras enhet till MobilCare.

Vid hinder och komplikationer

Om problem alternativt funderingar dyker upp för kunden i samband med beställningen av CareBoxen eller även vid upphämtningen samt returen, är det av stor vikt att kunden tar kontakt med MobilCare så snart som möjligt för en åtgärd (service@mobilcare.se). Med en förståelse kan vi stå till hjälp att lösa eventuella komplikationer, och även för att undvika att kunden debiteras för omständigheter som mycket väl kan bli åtgärdade i förväg eller finna lösningar till.

Ej upphämtat paket

Kundens paket finns kvar hos ett serviceombud i 7 dagar. Om paketet inte hämtas ut under den tiden skickas det tillbaka till oss, och kunden kommer debiteras för returfrakten och hanteringsavgiften av returen till engångskostnaden av 249kr. En faktura skickas ut till kund efter att vi har mottagit returen av försändelsen.

Innan reparation

Funktionstestning kommer att utföras utav våra servicetekniker på den inskickade enheten, för att överensstämma med kundens beställning.
Om våra servicetekniker upptäcker ytterligare skador utöver kundens beställning, kommer informationen samt prisförslag att förmedlas till kunden för ett beslut om eventuell åtgärd eller ej.
Skulle det visa sig att enheten inte går att reparera alls, kommer vi främst att informera kunden om detta, och sedan returnera enheten efter förståelse över det inträffade. För detta kommer vi ej att debitera kund för någon kostnad, och hanterar ärendet på god tro.
Vi hanterar inga ärenden gällande fuktskador, och om vi finner liknande skador i den inskickade enheten kommer vi att ta kontakt med kunden och informera om detta. Till stor sannolikhet blir det att skicka tillbaka enheten till kund. För detta kommer vi ej att debitera kund för någon kostnad, och hanterar ärendet på god tro.

Reservdelar

Hos MobilCare använder vi oss av olika kvaliteter av reservdelar enligt följande: Apple Original, Original POP, och Original LCD. Mer informationen om våra kvaliteter hittar du här.

Avbokning

Vi har fri avbokning, dock vill vi med en betoning informera kunden att göra detta så snabbt som möjligt innan en reparation eller service påbörjas! Har våra servicetekniker påbörjat en reparation och nya delar används till kundens beställning, kan vi komma att debitera kund för arbete och värdeminskningen av reservdel.

Ångerrätt

Hos MobilCare har våra kunder som är enskilda konsumenter, 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen, när kunden köper en tjänst på distans. Denna ångerfrist löper ut 14 dagar efter dagen kunden ingått i avtal att köpa tjänsten från MobilCare. Att uppmärksamma tydligt gäller inte ångerrätten en tjänst som har fullgjorts vilket kund har samtyckt till att tjänsten påbörjas under ångerfristen samt att det ej finns ångerrätt att åberopa när en tjänst har fullgjorts.

Ångerrätten gäller inte heller vid en brådskande reparation på kundens initiativ och även under förutsättningen att åtgärden omfattas av kundens begäran eller har ett direkt samband med den.

Om kunden utövar sin ångerrätt inom ångerfristen återbetalas betalt belopp för den aktuella tjänsten kunden har köpt. Återbetalning sker utan dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag vi mottagit kundens meddelande om att utöva ångerrätten. Återbetalning sker via samma betalningsmetod som användes vid kundens köp av tjänst, och återbetalas ej senare än 30 dagar från det datum vi mottog meddelande om önskade ångerrätt.

Återbetalning

Genomförd faktura-betalning sker utan dröjsmål vid återbetalning, dock senast 14 dagar från den dag vi mottagit kundens meddelande om att utöva ångerrätten. Återbetalning sker via samma betalningsmetod som användes vid kundens köp av tjänst, och återbetalas ej senare än 30 dagar från det datum vi mottog meddelande om önskade ångerrätt. Värdeminskningsavdrag kan förekomma och kunden kan behöva ersätta MobilCare kostnaderna för värdeminskningen av varan eller reservdelarna som användes vid reparation av kundens enhet. Detta avdrag beräknas vanligen med en procentandel av varans utgångspris. Hur stort avdraget blir beror på hur använd varan anses vara samt MobilCares möjligheter att sälja eller använda av det nämnda är av betydelse. 

Kundens ansvar

Kunden har ett ansvar att läsa igenom våra villkor innan beställning av våra tjänster och förbinder sig att följa villkoren och eventuella instruktioner som MobilCare anger.

Force majeure

MobilCare har alltid som mål att leverera tjänster och service för den professionellt bästa upplevelsen för våra kunder. Men det kan inträffa omständigheter som MobilCare inte har kontroll över och inte kan leverera det som vår verksamhet är ämnad till att göra, och är befriad från ansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt villkoren. 

Befriande omständigheter i form av exempelvis brand, pandemi, strejk, lockout, restriktioner från myndigheter, krig, naturkatastrof, förbud, sjukdomar och med mera.

Tvist

Eventuell tvist mellan Köparen och MobilCare löses i första hand genom förhandling. Om tvisten inte kan lösas genom förhandling, kan Köparen (om denne är en konsument) överlämna tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden (http://www.arn.se/) för ett opartiskt avgörande.
Innan tvisten hänskjuts till Allmänna reklamationsnämnden för avgörande bör konsumenten söka vägledning i tvistefrågan genom att kontakta Lokalregisterkontorets konsumentrådgivningstjänst Konsumentverket (https://www.konsumentverket.se/).