Bokningsvillkoren

PERSONUPPGIFTER

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.
Enligt GDPR (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig. Om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta gärna vår kundservice så hjälper vi dig.

GARANTI

Vi har 12 månaders garanti på utbytt del, inte på hela produkten. Undantaget är batterier som har 180 dagars.
På reparationer av fuktskador eller fuktskadade enheter lämnas ingen garanti.

  • Tillverkarens garanti på din enhet kan brytas vid reparation. MobilCare Nordic AB är oberoende reparatör och ej auktoriserad hos någon tillverkare.
  • Delar som ej är original kan användas vid reparation av inlämnad enhet. Enbart reservdelar skriftligen märkta med Original är riktiga origianldelar.
  • Vi kan ej garantera vattentäthet på din enhet efter lagning.
  • Vi kan ej garantera att data på din inlämnade enhet finns kvar efter service/felsökning
  • Om du har begärt säkerhetskopiering, dataräddning eller dataöverföring mellan enheter kan MobilCare Sverige AB tillfälligt behöva lagra din personliga data på våra servrar för att fullgöra uppgiften. Vi tar ej del av denna data, lämnar inte ut till tredjepart och raderar regelbundet.

INNAN REPARATION

  • Funktionstestning kommer att utföras utav våra servicetekniker på den inskickade enheten, för att överensstämma med kundens beställning.
  • Om våra servicetekniker upptäcker ytterligare skador utöver kundens beställning, kommer informationen samt prisförslag att förmedlas till kunden för ett beslut om eventuell åtgärd eller ej.
  • Skulle det visa sig att enheten inte går att reparera alls, kommer vi främst att informera kunden om detta, och sedan returnera enheten efter förståelse över det inträffade. För detta kommer vi ej att debitera kund för någon kostnad, och hanterar ärendet på god tro.

BETALNINGSVILLKOR

I butik sker betalning endast med kort alternativt kan betalning ske mot postförskott eller faktura, om eventuell kredit inte betalas inom angiven tid debiteras en dröjsmålsränta med 2 % / månad.