Skip to content

Så här stänger du av Hitta min iPhone på din iPhone
Öppna Inställningar.

  1. Tryck på [ditt namn] > Hitta.
  2. Klicka på Hitta min iPhone och tryck sedan för att stänga av den.*
  3. Ange ditt Apple-ID-lösenord. 
  4. Tryck på Stäng av.

Om du inte längre har tillgång till din iPhone kan du ta bort en enhet från Hitta min iPhone på iCloud.com

Steg 1.

step-1

Steg 2.

step2

Steg 3.

step3

Steg 4.

step4